TÁJÉKOZTATÁS 

 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ a 25710-1/2021 EÜIG iktatószámú határozatával 2021. április 29-én feloldotta a szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények vonatkozásában a látogatási és intézmény elhagyási tilalmat bizonyos feltételekkel:

Az intézmény elhagyására vonatkozó rendelkezések: 

  • Védettségi igazolvánnyal rendelkező, illetve 18. év alatti gondozott részére megkötések nélkül biztosítani kell az intézmény elhagyásának lehetőségét.
  • Amennyiben az ellátott nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal, részükre is biztosítani kell az intézmény elhagyásának a lehetőségét azzal a feltétellel, hogy 72 órán túli távolmaradás esetén a gondozott visszatérése egy SARS-CoV-2 antigén gyorsteszt negatív eredménye alapján történik. 

Látogatásra vonatkozó szabályok:

  • A látogatás lehetősége védettségi igazolvánnyal rendelkező, továbbá az általa felügyelt 18 év alatti személy részére biztosítható. A látogató köteles a védettségi igazolványt, illetve a fényképes személyazonosító okmányt minden látogatáskor felmutatni az intézmény által kijelölt személynek. A látogatásra lehetőleg a szabadban biztosítsunk lehetőséget, ha az időjárás engedi, illetőleg az intézmény által kijelölt helyen.
  • Az a látogató, aki nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal, az ellátottat a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott „Szakosított szociális intézményekben élők kapcsolattartására vonatkozó javaslatok” alapján lehet látogatni az intézményben kialakított látogató szobákban, a járványügyi előírásoknak megfelelően kézfertőtlenítés, maszkhasználat, szociális távolságtartás és nyilatkozat kitöltése után. A látogató szobákban a látogatás ideje 30 perc. Kérjük a hozzátartozókat, hogy az intézményi honlapon közzétett telefonszámokon egyeztessék a látogatás időpontját a főnővérekkel.
  • Terminális állapotban lévő beteg esetén lehetőséget kell biztosítani a hozzátartozónak a látogatásra a betegágy mellett a járványügyi szabályok biztosítása mellett.

Vigyázzuk egymásra, vigyázzunk lakóinkra!            

2021. április 30.                                                                                                                    

                                                                                                                Seeberger Netta

                                                                                                                       igazgató

 

 

 

 


 Okány telephely

Nefelejcs Otthon

 

 Az 1700-as évek birtok újra felosztási folyamatában kapta Okányt néhány más faluval együtt Szlávy György, a fiatal Mária Terézia testőre. Az ő által épített L alakú kastély épületben indult meg 1952-ben a szociális otthonban történő ellátás. Kezdetben idős, nehéz sorsú emberek ellátását végezték a kastély falai között. 1981-ben az intézmények jogszabály szerinti profiltisztítását követően az intézményben felnőtt korú értelmileg akadályozott személyek gondozását látták el.

Az 1990-es évek elején megyei segítséggel, de intézményi kivitelezésben bővítésre került az iroda épület, kialakítva benne értekezletek tartására alkalmas helyiséget, valamint felújításra került a mosoda épülete, mely később lebontásra került. Az intézmény komplex rekonstrukcióját tanulmányterv alapozta meg. E munkának három fő szakasza különíthető el.

1.       1993-ban került átadásra- a 20 ellátotti férőhely fejlesztéssel járó – hotelépület, valamint a tartályos gázellátáshoz szükséges kazánház. A hotel kétszintes, szintenként 4-4 lakosztállyal. A lakosztályok 2-3 halóból, nappaliból és vizesblokkból állnak. Az addigi 86 ellátotti létszám ezzel 106 főre emelkedett.

2.       A kastély gondozási szárnyának rekonstrukciója 20 M Ft értékben 1995-ben került során mely összeget TEFA pályázaton nyerte az intézmény. Az életkörülmények javítása mellett ez újabb ellátotti létszámfejlesztést jelentet, mellyel a lakók száma elérte a 126 főt.

3.       Terjedelmében, időtartamában és összegében a legjelentősebb az 1999-ben befejeződött beruházás volt. Három év alatt 1997-1999 között megtörtént a gazdasági műszaki ellátás épületegyüttesének építése, illetve a kastély élelmezési szárnyának átalakítása, ahol a dolgozói és ellátotti éttermek, korszerű látványkonyha került kialakításra, valamint megépült a foglalkoztató épület. A foglalkoztatóban rendezvények és csoportos foglalkozások tartására alkalmas többfunkciós termek funkcionálnak, továbbá raktárak, irodahelyiségek és a dolgozók munkakörülményeinek színvonalát javító szociális helyiségek találhatóak.

Békés Megye képviselő-testülete 2000. július 01. napi hatállyal az okányi intézményhez integrálta a vésztői szakosított szociális otthont, ahol szintén értelmileg fogyatékos személyek ellátása folyt. Az ellátottak száma így integrált intézményi szinten 230 főre nőtt.

2008. január 01-től újabb integráció következtében az okányi, a vésztői, a dévaványai, a füzesgyarmati és a békési intézmények kerültek egy vezetői irányítás alá. A békési központtal (Békés, Farkas Gyula. u. 2.) működő Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrumban fogyatékos személyek és időskorú személyek ellátását egyaránt végzik.

 

A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Nefelejcs Otthon okányi telephelyén a hatályos működési engedély értelmében a következő ellátási formákat biztosítjuk:

·         fogyatékkal élő személyek otthona – engedélyezett férőhely szám 120,

·         idősek otthona – engedélyezett férőhely szám 30,

·         lakóotthoni elhelyezés 12 engedélyezett férőhellyel,

·         fogyatékkal élők nappali ellátása – engedélyezett férőhely szám 8.

Fogyatékos személyek otthona és fogyatékos személyek lakóotthona és idősek otthona tekintetében Magyarország teljes területéről fogadjuk a kérelmeket. Fogyatékos személyek nappali ellátása esetében Békés megye területén kínáljuk szolgáltatásainkat.

 

Nefelejcs Otthon:

A szociális intézmény a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon teljes körű ellátást nyújt, melynek keretében biztosítjuk:

·       a lakhatást, folyamatos fűtést, világítást, meleg víz ellátást

·       napi ötszöri étkeztetést

·       szükség szerinti ruházattal, illetve textíliával való ellátást, ezek mosását, javítását 

·       az ellátást igénybe vevő által az intézménybe leadott értékeinek és vagyontárgyainak megőrzését

·       az intézmény orvosa által az egészségügyi ellátást, a rendelet által meghatározott gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket

·       a jogosult és hozzátartozója közötti személyes kapcsolattartás kulturált és zavartalan körülményeit

·       gondoskodunk a szabadidő kulturált eltöltéséről

·        alapfeladatot meghaladó szolgáltatásokat külön díjazás ellenében biztosítjuk (pedikűr

·       az intézmény minden ellátottjának biztosítja a szükséges háziorvosi ellátást, a szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást. Az ápolói felügyeletet szakképzett ápolók biztosítják napi 24 órában.

 

A lakók ellátása korszerű és családias körülmények között folyik, célunk az ellátottak aktivitásának megőrzése és fejlesztése, szomatikus, pszichés szociális állapotuk, életminőségük szinten tartása, javítása. Az ellátottak számára olyan fizikai, mentális, életvezetési segítséget nyújtunk, melynek során a szociális, testi és szellemi állapotnak megfelelő, egyéni bánásmódban részesülnek.

Az aktivitásuk megőrzése érdekében szocioterápiás foglalkozásokat szervezünk. A foglalkozásnak két formája működik az intézményben:

- munkaterápia

- terápiás és készségfejlesztő kiscsoportos foglalkozások

A munkaterápiában azon ellátottaink vehetnek részt, akik nem alkalmasak a fejlesztő foglalkoztatás keretében végzett munkavégzésre koruknál, illetve képességeiknél fogva.

A terápiás készségfejlesztő foglalkozások célja: a megmaradt képességek fejlesztése szinten tartása. Ide tartoznak:

- kreatív,

- agyagozás,

- mozgás,

- bőrdíszműves,

- zeneterápia foglalkozások kiscsoportos formában

Az intézmény kulturális programjaiba mindhárom ellátási formát igénybevevők közösen bekapcsolódnak. A cél, hogy az ellátottak az intézményben megtalálják azokat a szabadidős, kulturális programokat, amelyek alkotó jellegűek, segítik önkifejezésüket, teret adnak a művészi képességeik kifejezésére.

 

Fogyatékosok lakóotthoni elhelyezése: 

Az intézmény az ellátottak számára ápoló,- gondozó célú lakóotthont tart fent 12 fő részére. A Smaragd lakóotthonban élő embereknek lehetőségük van az önállóbb élet megtapasztalására. Állandó segítői felügyelet mellett a lakó egyéniségének kibontakozására, döntések meghozatalára, készségek és képességek kialakítására, gyakorlására, együttélési szabályok, társadalmi normák elsajátítására ad esélyt.

A lakók részt vehetnek foglalkozásokon, biztosított számukra a munkavégzés, megteremtjük számukra az egyedüllét lehetőségét is. Fontos a közösségi élet a társas kapcsolataik ápolása, megőrzése. A lakóotthonban önállóan (irányítással, beosztással) végzik a házon belüli és a házkörüli feladatokat.

A lakóotthon programjai változatosak, például: sátorozás, családias főzés, ünnepi alkalmak megünneplései, színházlátogatás, kulturális rendezvényeken való részvétel.

 

Fogyatékos személyek nappali ellátása:

Fogyatékkal élők nappali ellátási formáját jelenleg 8 fő saját otthonában élő személy részére tudjuk biztosítani. A nappali ellátás célja, hogy az ellátottak számára biztosítsuk az állapotuknak megfelelő önállóságot, valamint döntési lehetőséget. További célok között szerepel a racionális kompetencia erősítése, a foglalkoztatási rehabilitáció és társadalmi integrációjuk segítése. A nappali ellátásban résztvevők munkanapokon reggel 8 órától délután 16 óráig tartózkodnak az intézményben, ahol az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe: napközbeni tartózkodás, társas kapcsolatok, étkeztetés, alapvető higiénés szükségletek kielégítése.

 

Intézményünk sajátosságai:

 

A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Nefelejcs Otthona földrajzi szempontból Okány községben helyezkedik el Magyarország délkeleti részén, a Dél-alföldi régióban Békéscsabától 45km-re. Lakosainak száma több mint 2500 főre tehető. Tömegközlekedéssel viszonylag jól megközelíthető.

 

A község híres szülöttei:

-       Kemény László (1899-1970) - színész, érdemes művész (1965)

-       Bakó Ignác - televíziós személyiség

-       Püski Tibor - fotóművész

-       Pribojszky Mátyás - citeraművész

-       Dr. Rónavölgyi Sándor EU-s jogvédő, a Helsinki Emberi Jogi Bizottság tagja

-       Szegedi Ernő – szobrász

 

Az intézményünkben a szakmai elvárásoknak, jogszabályi követelményeknek történő megfelelés, az ellátottak elégedettségének növelése, a minőségi ellátás biztosítása, a szociális ellátások magas színvonalon való működtetése alapvető célkitűzés. Alapját képezi a lakók szükségleteire alapozott komplex szociális szolgáltatás nyújtása, kiemelten fókuszálva az egyéni ápolási-gondozási, mentálhigiénés ellátás igényeire.

 

A jövőben céljaink között szerepel egy olyan önálló életvitelt előmozdító közösségi alapú szolgáltatás bevezetése, mely révén az igénylő saját otthonában, a hétköznapokban való boldogulást segíti, támogatja.

Az intézmény szemlélete, hogy ellátottjaink olyan gondoskodásban részesüljenek, mely az otthon melegét sugározza.

Igényeiket szükségleteikhez mérten, lehetőségeinkhez képest igyekszünk kielégíteni.

 

Otthonunk nyitott; szeretettel várunk minden kedves látogatót.