Füzesgyarmat telephely

Borostyánkert Otthon

 

Szeretettel köszöntünk minden kedves érdeklődőt, látogatót a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum Füzesgyarmati Borostyánkert Otthonában!

Szeretnénk röviden összefoglalni az otthon történetét és azt a szellemiséget, melyben munkákat végezzük.

Füzesgyarmat, Békés megye északi részén, Békéscsabától 60 km-re, Debrecentől 75 km-re fekvő, 6200 lakosú kisváros. 

Városunk, Békés megye legrégebbi lakott települései közé tartozik - okleveles bizonyítéka 1219-ig nyúlik vissza. 1776. január 1-én Mária Terézia idejéből való rendelet szerint- mivel a falu határában igen sok a fűzfa - a többi Gyarmat nevű falutól megkülönböztetésül a település FÜZESGYARMAT lett.

Intézményünk a város főutcájára nyílik, a központtól kb. 2 km-re, a Katolikus templom és a Kastélypark Strandfürdő valamint a Hotel Gara szomszédságában. Maga az Intézmény az egykori Blankeinstein Kastély területén épült 1857-60-ig. 1951-től működött Szociális Otthonként, majd az 1980-as évek elején a régi épület lebontásra került és 1984-ben épült újra. Az épület azóta is folyamatos átalakuláson megy át.

Időskorúak ápolást, gondozást nyújtó intézményeként, 100 fő időskorú ellátásáról gondoskodunk.

 

Borostyánkert Otthon épülete

A lakók ellátása korszerű és családias körülmények között folyik.

A ”H” alakú gondozási épület A-B és C szárnyakra oszlik, ahol 2-3-4 illetve 5 ágyas lakószobákat tudunk biztosítani. Házaspárok és élettársak részére 2 ágyas szobák állnak rendelkezésre. A ”D” épület földszintjén is kialakítottunk 2 db. lakószobát, az emeleti részen pedig az irodák működnek. Az udvaron futónövényekkel benőtt filagóriákban is tölthetik szabadidejüket az ellátottak.

lakóépületek teljeskörű energetikai felújítása 2017 évben valósult meg.

A gondozási egységek vizesblokkjai megfelelnek az ANTSZ előírásainak, 2016.- ban felújításra kerültek.

Részlegünkön lehetőség van beköltözéskor olyan személyes tárgyak, kisebb bútordarabok behozatalára is, melyekhez az idős emberek kötődnek. Ezzel is igyekszünk minél otthonosabb, családias környezetet biztosítani számukra.

Társalgóban, a szabadidő hasznos eltöltésére közös programokat szervezünk, de olvasással, zenehallgatással, társasjátékkal is tölthetik idejüket ellátottaink. Változatos, mindenki érdeklődési körének megfelelő foglalkozások nyújtását kínáljuk fel.

A részleg saját, HACCP előírásainak megfelelő főzőkonyhával rendelkezik, az itt készülő ételeket, kulturált étkezés feltételei mellett két ebédlőben fogyaszthatják el az ellátottak.


Borostyánkert Otthonban nyújtott szolgáltatások: 

A szociális intézmény a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon teljes körű ellátást nyújt, melynek keretében biztosítjuk:

·         a lakhatást, folyamatos fűtést, világítást, melegvíz ellátást

·          napi ötszöri étkeztetést, betegségükhöz kapcsolódó diétákat, lehetőséget biztosítunk,

·         havonta illetve szükség szerint dietetikussal való személyes konzultációra.

·         szükség szerinti ruházattal, illetve textíliával való ellátást, ezek mosását, javítását

·         az ellátást igénybe vevő által az intézménybe leadott értékeinek és vagyontárgyainak megőrzését

·         az intézmény orvosa által az egészségügyi ellátást, a rendelet által meghatározott gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket

·         a jogosult és hozzátartozója közötti személyes kapcsolattartás zavartalan körülményeit

·         gondoskodunk a szabadidő kulturált eltöltéséről

·         alapfeladatot meghaladó szolgáltatásokat külön díjazás ellenében

A nővéri felügyeletet szakképzett nővérek biztosítják napi 24 órában.

2017. 08. 18-tól az intézményben Szakápolási tevékenység folytatására működési engedélyt szerzett a Füzesgyarmati telephely.

A szükséges háziorvosi ellátást, szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást az intézmény minden ellátott számára biztosítja. A nővéri felügyeletet szakképzett nővérek látják el napi 24 órában. 

Az ellátottak ellátása korszerű és családias körülmények között folyik, célunk az ellátottak aktivitásának megőrzése és fejlesztése, szomatikus, pszichés szociális állapotuk, életminőségük szinten tartása, javítása. Az ellátottak számára olyan fizikai, mentális, életvezetési segítséget nyújtunk, melynek során a szociális, testi és szellemi állapotnak megfelelő, egyéni bánásmódban részesülnek.
A gondozást igénylő idős ellátottakat egyedi individumként kezeljük, és bio-, psziho-, szociális egyensúlyára törekszünk, megvalósítva ezzel a minőségi gondozást.

Mentálhigiénés ellátás fontos szerephez jut, kiemelt figyelmet fordítunk az alábbiakra:

·         lelki támaszt nyújtunk, csökkentjük az elmagányosodást, erősítjük az egyének biztonságérzetét

·         a betegségekből, egyéb problémákból adódó nehézségeken, krízisen átsegítjük az ellátottakat

·         a családi kapcsolatok ápolását elősegítjük, és támogatjuk, hogy mindenki megtalálja a számára örömet nyújtó tevékenységekre a lehetőséget (Kézműves foglalkozások, zeneterápia, felolvasás, Biblio terápia, egészségügyi előadások, játékok, szellemi vetélkedők, intézményen belüli és kívüli programokon, rendezvényeken való részvétel, kiállítások megtekintése) 

·         egyéni és csoportos foglalkozásokat egyaránt kínálunk mindenki számára az igényekhez igazodó, széleskörű kulturális és szabadidős programokkal

·         tradicionális ünnepeinket méltó módon megünnepeljük, melyekhez kapcsolódóan  az étlapban is megjelenítjük az ünnepi szokásokhoz kapcsolódó ételeket, az otthonhoz hasonló ünnepi hangulatot ezzel is felidézve.

·         az ellátottak segítséget kapnak érdekképviseletük érvényesüléséhez

·         a szabad vallásgyakorlás elősegítésére kulturált családias környezetet biztosítunk mindhárom felekezet számára úgy, mint katolikus, református, unitárius istentiszteletek helyben történő igénybevételével.


Demens ellátás:

A különböző mértékű dementiában szenvedő ellátottak számára külön, a megváltozott igényekhez igazodó egyéni gondozási tervet készítünk, melyben a hangsúly a szellemi leépülés lassításán, a szociális kapcsolatok beszűkülésének megakadályozásán és a megváltozott képességekhez való alkalmazkodás segítésén van. Fontos számunkra a meglévő képességek szinten tartása, fejlesztése.

A jeles és nemzeti ünnepekről rendszeresen az ellátottak által készített jelképekkel, műsorral, illetve vendégművészekkel emlékezünk meg.

A város tanulói részt vesznek műsoraikkal a különböző rendezvényeinken, így tartva a generációk közötti kapcsolatot.

Az aktivitást segítő tevékenység keretében sétákat teszünk az intézmény környezetében. Rendszeresen szervezünk közös tornákat, a fekvőbetegek aktivitását segítjük az ágyban történő tornáztatással. Különböző társasjátékok, sakk, dominó, kártya, fejlesztő játékok, televíziók állnak az ellátottak rendelkezésére. Változatossá és színessé teszik az otthon életét a szórakoztató és kulturális tevékenységek. Az udvaron szalonnasütéseket, és egyéb szabadidős programokat valósítunk meg. Az intézményben könyvtár is működik, melyet ellátottaink bármikor igénybe vehetnek.


 

 

Idősek Világnapja Füzesgyarmaton

 

 

 

 

 

„Az Idősek napja az idős emberekről, az Ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak Ők is hasznos tagjai, és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis Ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket. „

 

Ezen gondolatok jegyében került megünneplésre 2021. 09. 29-én a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum füzesgyarmati Borostyánkert Otthonában az Idősek világnapja.

 

A programot Kállai Mária a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltség igazgató helyettesének ünnepi köszöntője nyitotta meg.

 

 

 

Ezt követően az ellátottak és dolgozók által előadott műsor következett, majd a Kossuth Lajos Általános és Alapművészeti Iskola 4b. osztályos tanulóinak szavalataival folytatódott. A Pandémia miatt az elmúlt időszakban sajnos nem tudtak ünnepségeinken részt venni, így a fellépésüknek nagyon örültek az ellátottak.

 

 

 

A műsor zárásaként a Jókai színház előadói színvonalas, vidám hangulatú slágerekkel szórakoztatták a rendezvényen megjelenteket.

 

 

 

„Simogasd amíg lehet a megfáradt öreg kezeket”

 

/Jolie Taylor: Simogasd amíg lehet/